Alfonso Rivera, teatro físico
Xiana Vilas, teatro físico

Zoar Ensemble

Ana Inés Jabares, escena

Estreno Absoluto, encargo de Zoar Ensemble