Taller Atlántico Contemporáneo
Luis Soto, solo flute
Diego García, conductor

“Día das Letras Galegas” concert, sponsored by Consello da Cultura Galega