Estreno de las obras corales “A Fondóns non arriban as dornas” con texto de Anxo Angueira y “Luz de anainar” con texto de Antía Otero.

Coro Cantabile
Pablo Carballido, director

Coro Cantabile